-->

03 Μαΐου 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ  


Η Ελλάδα στον 19° αιώνα
Επαναληπτικό - Ενότητα Δ΄ Ιστορίας Στ΄
Παρουσίαση Γ.Σουδίας
Ανακεφαλαίωση 4ης ενότητας με ερωτήσεις-απαντήσεις


Δεν υπάρχουν σχόλια: