-->

31 Οκτωβρίου 2012







Τα αριθμητικά  Είναι λέξεις που φανερώνουν αριθμούς. Χρησιμοποιούμε τα αριθμητικά για να δείξουμε ποσότητα, σειρά, ή για να δηλώσουμε από πόσα μέρη αποτελείται κάτι, πόσες φορές μεγαλύτερο είναι από κάτι άλλο ή για να αναφερθούμε σε μονάδες που αποτελούν ένα σύνολο. Τα αριθμητικά μπορεί να είναι:

                                          
                       ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
                                           
Αριθμητικά επίθετα    Αριθμητικά ουσιαστικά

1.τέσσερα πιάτα (απόλυτα)               μια δωδεκάδα αυγά  
2.τρίτος γύρος (τακτικά)                     καμιά εικοσαριά άτομα
3.διπλό εισιτήριο (πολλαπλασιαστικά)
4.διπλάσια ποσότητα (αναλογικά)
                  

                                                        
             ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ          

1.ΑΠΟΛΥΤΑ 

Τα απόλυτα αριθμητικά φανερώνουν ορισμένο αριθμό από πρόσωπα, ζώα, πράγματα. Τα χρησιμοποιούμε για να δηλώσουμε ποσότητα, χρόνο, απόσταση, μέγεθος.
Ποσότητα:
 Σουφλέ με τέσσερα τυριά
Υλικά:
τέσσερις φέτες μπέικον
πενήντα γραμμάρια παρμεζάνα
εκατόν πενήντα γραμμάρια φέτα
τέσσερα αυγά
εκατό γραμμάρια κασέρι
διακόσια  γραμμάρια γραβιέρα
Μέγεθος:
Εσύ είσαι μισό μέτρο και τρία εκατοστά, ενώ εγώ είμαι ένα μέτρο και τριάντα τέσσερα εκατοστά. Α! Και φοράω παπούτσι νούμερο τριάντα εφτά.

Απόσταση:
Χιλιομετρικές αποστάσεις πόλεων από την Αθήνα:
Θεσσαλονίκη: πεντακόσια δέκα χιλιόμετρα
Πάτρα: διακόσια δέκα χιλιόμετρα
 Βόλος: τριακόσια είκοσι χιλιόμετρα
Χρόνο:
Καθημερινά κάνουμε έξι ώρες μάθημα.





2. ΤΑΚΤΙΚΑ 

Τα τακτικά αριθμητικά δηλώνουν τη θέση που παίρνει  κάποιος ή κάτι σε μια σειρά


 - Κυρία μου, τι τα φοράτε τα γυαλιά, αφού δε βλέπετε πού πάτε; Την πρώτη φορά με πατήσατε, τη δεύτερη φορά πέσατε ολόκληρη επάνω μου, την τρίτη φορά με ξενυχιάσατε, την τέταρτη καθίσατε πάνω στο καπέλο μου και τώρα χύσατε ένα ολόκληρο φλιτζάνι καφέ στο καινούριο μου πουκάμισο.
– Ω! Με συγχωρείτε, καλέ μου κύριε. Είναι η πρώτη μέρα που αναγκάζομαι να φορέσω γυαλιά και δεν τα έχω συνηθίσει.


Τα τακτικά αριθμητικά κλίνονται όπως τα επίθετα σε -ος, -η, -ο


3.ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΑ 

Τα πολλαπλασιαστικά αριθμητικά φανερώνουν από πόσα μέρη αποτελείται κάτι και λήγουν σε -πλός

Με τα διπλά γλυκά και τους διπλούς μεζέδες, σίγουρα χρειάζεσαι διπλή πόρτα και διπλό κρεβάτι στο σπίτι σου. Με τόσα κιλά που έβαλες θα πρέπει τώρα να καταβάλεις πολλαπλές προσπάθειες για να αδυνατίσεις
Πολλαπλασιαστικά αριθμητικά είναι τα: απλός, διπλός, τριπλός, τετραπλός, πενταπλός, εκατονταπλός, πολλαπλός κτλ.

4.ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 

Τα αναλογικά αριθμητικά δηλώνουν πόσες φορές μεγαλύτερο είναι κάτι και λήγουν σε -πλάσιος

 Φέτος τρως διπλάσιες μερίδες γλυκό και τριπλάσιους μεζέδες από πέρσι. Σίγουρα θα χρειάζεσαι και διπλάσιο μέγεθος παντελόνι για να σε χωρέσει. Με τόσα κιλά, όμως, που έβαλες θα πρέπει τώρα να καταβάλεις πενταπλάσιες προσπάθειες για να αδυνατίσεις
Αναλογικά αριθμητικά είναι τα: διπλάσιος, τριπλάσιος, τετραπλάσιος, πενταπλάσιος, εκατονταπλάσιος, πολλαπλάσιος κτλ.

                   Αριθμητικά  ουσιαστικά

Τα περιληπτικά αριθμητικά φανερώνουν ένα πλήθος  μονάδων που αποτελούν ένα σύνολο (-άδα) ή έχουν τη σημασία περίπου (-αριά).

 Τα περιληπτικά αριθμητικά (αριθμητικά ουσιαστικά) σχηματίζονται από τα απόλυτα αριθμητικά ως εξής:
α) με την κατάληξη -άδα: π.χ. δυάδα, τριάδα, τετράδα, δεκάδα, εικοσάδα κτλ Αλλά: ένας  μονάδα
β) με την κατάληξη -αριά: π.χ. δεκαριά, δωδεκαριά, εικοσαριά κτλ.
Αυτά τα αριθμητικά συνοδεύονται από το καμιά (π.χ. καμιά εικοσαριά μήλα)
                         
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΙ
ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
30
40
50
60
70
80
90
100
101
102
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2.000
ένας, μία (μια), ένα
δύο
τρία
τέσσερις, τέσσερα
πέντε
έξι
εφτά (επτά)
οχτώ (οκτώ)
εννέα, εννιά
δέκα
έντεκα
δώδεκα
δεκατρείς, δεκατρία
δεκατέσσερις, δεκατέσσερα
δεκαπέντε
δεκαέξι (δεκάξι)
δεκαεφτά (δεκαεπτά)
δεκαοχτώ (δεκαοκτώ)
δεκαεννέα (δεκαεννιά)
είκοσι
είκοσι ένας, είκοσι μία, είκοσι ένα
είκοσι δύο
τριάντα
σαράντα
πενήντα
εξήντα
εβδομήντα
ογδόντα
ενενήντα
εκατό
εκατόν ένα, εκατό μία, εκατόν ένα
εκατό δύο
διακόσιοι, -ες, -α
τριακόσιοι, -ες, -α
τετρακόσιοι, -ες, -α
πεντακόσιοι, -ες, -α
εξακόσιοι, -ες, -α
εφτακόσιοι, -ες, -α
οχτακόσιοι, -ες, -α
εννιακόσιοι, -ες, -α
χίλιοι, χίλιες, χίλια
δύο χιλιάδες
πρώτος, -η, -ο
δεύτερος, -η, -ο
τρίτος, -η, -ο
τέταρτος, -η, -ο
πέμπτος, -η, -ο
έκτος, -η, -ο
έβδομος, -η, -ο
όγδοος, -η, -ο
ένατος, -η, -ο
δέκατος, -η, -ο
ενδέκατος,-η, -ο / εντέκατος, -η, -ο
δωδέκατος, -η, -ο
δέκατος τρίτος, -η, -ο
δέκατος τέταρτος, -η, -ο
δέκατος πέμπτος, -η, -ο
δέκατος έκτος, -η, -ο
δέκατος έβδομος, -η, -ο
δέκατος όγδοος, -η, -ο
δέκατος ένατος, -η, -ο
εικοστός, -ή, -ό
εικοστός πρώτος, -η, -ο
εικοστός δεύτερος, -η, -ο
τριακοστός, -ή, -ό
τεσσαρακοστός, -ή, -ό
πεντηκοστός, -ή, -ό
εξηκοστός, -ή, -ό
εβδομηκοστός, -ή, ό
ογδοηκοστός, -ή, -ό
ενενηκοστός, -ή,-ό
εκατοστός, -ή, ό
εκατοστός πρώτος, -η, -ο
εκατοστός δεύτερος, -η, -ο
διακοσιοστός, -ή, ό
τριακοσιοστός, -ή, -ό
τετρακοσιοστός, -ή, -ό
πεντακοσιοστός, -ή, -ό
εξακοσιοστός, -ή, -ό
εφτακοσιοστός, -ή, -ό
οχτακοσιοστός, -ή, -ό
εννιακοσιοστός, -ή, -ό
χιλιοστός, -ή, -ό
δισχιλιοστός, -ή, -ό

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα απόλυτα αριθμητικά από το 13 ως το 19 γράφονται με μία λέξη. π.χ.:
δεκατρία
δεκαέξι
Το απόλυτο αριθμητικό εννέα (εννιά) γράφεται με δύο -ν-, καθώς και όλες οι λέξεις που περιέχουν μέσα τους ολόκληρη τη λέξη εννέα (εννιά). π.χ.:
δεκαεννέα
εννιακόσια
εννιακοσιοστός
Εξαιρούνται και γράφονται με ένα -ν- τα αριθμητικά ένατος, ενενήντα, ενενηκοστός.

Τα αριθμητικά που προσδιορίζουν τις χιλιάδες (από 2000 και πέρα) και τα εκατομμύρια συμφωνούν στο γένος, στον αριθμό και στην πτώση με τις χιλιάδες και τα εκατομμύρια και όχι με τα ονόματα που προσδιορίζουν.

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΟΝΟΜΑ
διακόσια
εκατομμύρια
δραχμές
τέσσερις
χιλιάδες
αυτοκίνητα
διακόσιες
χιλιάδες
μάρκα
τριακόσια
εκατομμύρια
λίρες
πεντακόσιες
χιλιάδες
δολάρια
τετρακόσια
εκατομμύρια
γυναίκες


ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΛΑΘΗ
ΛΑΘΟΣ: Τριακόσια χιλιάδες ευρώ.
ΣΩΣΤΟ: Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ.
ΛΑΘΟΣ: Εξακόσια χιλιάδες δολάρια.
ΣΩΣΤΟ: Εξακόσιες χιλιάδες δολάρια.
ΛΑΘΟΣ: Πεντακόσιοι χιλιάδες τόνοι.
ΣΩΣΤΟ: Πεντακόσιες χιλιάδες τόνοι.
ΛΑΘΟΣ: Τα θύματα του σεισμού ξεπερνούν τα 65.000.
ΣΩΣΤΟ: Τα θύματα του σεισμού ξεπερνούν τις 65.000.

      
            

ΤΙ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΟΤΑΝ ΓΡΑΦΩ


• Τα απόλυτα αριθμητικά μέχρι το είκοσι γράφονται ως μία λέξη: δεκαέξι, δεκαεφτά. Από το είκοσι ένα και πάνω γράφονται ως ξεχωριστές λέξεις: σαράντα οκτώ, τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννέα.
 Τα τακτικά αριθμητικά
από το δέκατος τρίτος και μετά γράφονται ως ξεχωριστές λέξεις: δέκατος τρίτος, εικοστός πέμπτος.
 Γράφονται με δύο –νν– το εννέα / εννιά και όσα αριθμητικά παράγονται από αυτό και περιέχουν ολόκληρη τη λέξη εννέα / εννιά (εννιακόσιοι, εννιαπλάσιος αλλά ενενήντα, ένατος, ενενηκοστός).
• Τα σύνθετα αριθμητικά που έχουν δεύτερο συνθετικό τη λέξη μισός γράφονται στη λήγουσα με -ι. Δεν ακολουθούν τον κανόνα και γράφονται με -η όσα έχουν πρώτο συνθετικό το αρσενικό ένας και το θηλυκό μία: ενάμισι ευρώ, δυόμισι κιλά, τεσσερισήμισι ώρες, εφτάμισι τόνοι, αλλά μιάμιση ώρα, ενάμισης τόνος.

Μπράβο τα κατάφερες !!!\
και τώρα ήρθε η
ώρα για μια βόλτα στο Λούνα Παρκ της Γλώσσας



9. Χρωμάτισε την πεπλοφόρο


Εκπαιδευτικό διαδραστικό παιχνίδι από το Μουσείο Ακρόπολης, όπου μπορούν τα παιδιά να ζωγραφίζουν το άγαλμα της Πεπλοφόρου.
Με λένε «Πεπλοφόρο» γιατί το ρούχο που φοράω είναι ένας πέπλος. Σώζεται καλά το χρώμα στα μάτια μου, στα μαλλιά αλλά και στον πέπλο μου. Κάποτε είχε πολύχρωμα σχέδια στις άκρες της αναδίπλωσης του, στο πάνω μέρος, τα οποία...
 επαναλαμβάνονταν και στο κάτω μέρος του. Είναι ζωσμένη στη μέση με άλλοτε μπλε και πράσινη ζώνη και διακοσμημένη  στο μπροστινό κάτω μέρος με μία κατακόρυφη σειρά με ζώα, πουλιά και ιππείς σε κόκκινο φόντο. Όπως μπορείς να διακρίνεις στο κάτω μέρος του πέπλου και στα μανίκια, από μέσα φορούσα και ένα δεύτερο ρούχο, έναν άλλοτε μπλε χιτώνα.

Μερικοί νομίζουν ότι είμαι απλώς μια κόρη σαν τις άλλες. Εγώ όμως είμαι η θεά Άρτεμη, η θεά του κυνηγιού. Στο δεξί μου χέρι κρατούσα βέλη και τόξο στο αριστερό.

Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα:
,

29 Οκτωβρίου 2012

Γεωγραφικά στοιχεία της Γης


Γεωγραφικά στοιχεία της Γης

Κάνε κλικ στην εικόνα και στη συνέχεια τοποθέτησε το βελάκι του ποντικιού σου πάνω από τα γεωγραφικά στοιχεία για να μάθεις γι αυτά.








Οι κινήσεις της Γης


Επανάληψη σην Α΄ Ενότητα της Ιστορίας


Το ηλιακό μας σύστημα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ




Μπορείς να δεις τις κινήσεις των πλανητών γύρω από τον Ήλιο. Πώς; Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα.
external image sssssssssssaaaaaaaaaaaa.jpg

Όσοι πλανήτες είναι πολύ κοντά στον Ήλιο εμφανίζουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην επιφάνειά τους, ενώ όσοι είναι πιο μακριά η θερμοκρασία τους είναι πολύ χαμηλή. Η Γη βρίσκεται στην ιδανική θέση και γι' αυτό έχει αναπτυχθεί η ζωή στον πλανήτη.Μια πολύ καλή εφαρμογή που δείχνει το εσωτερικό των πλανητών είναι η επόμενη. Για συγκρίνετε τους πλανήτες και βρείτε ομοιότητες και διαφορές.
external image dddddddderefefwsfsd.jpg

Ο πιο εντυπωσιακός πλανήτης είναι ο Κρόνος γιατί έχει τους δαχτύλιους. Τι είναι όμως οι δαχτύλιοι; Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα!

external image ssssssssssssssssssssss.jpg
Η παρακάτω εφαρμογή παρουσιάζει την επιφάνεια του Δία.

external image aaaas.jpg
(Για να πάτε στην εφαρμογή, κάντε κλικ στην παραπάνω εικόνα


Ο άνθρωπος στο Φεγγάρι


Δορυφόρους όμως δεν έχει μόνο ο πλανήτης μας. Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε κάποιους από τους δορυφόρους των άλλων πλανητών.


external image %25CE%25A6%25CE%25B5%25CE%25B3%25CE%25B3%25CE%25AC%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B1+%25CE%25B7%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25B1%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2585+%25CF%2583%25CF%2585%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25AE%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2582.jpg

Θέλεις να κάνεις μια βόλτα με τον Wall.E στο ηλιακό μας σύστημα;


Φτιάχνω το δικό μου ηλιακό σύστημα


external image ggggggggggggg.jpg
(Για να πας στην εφαρμογή, κάνε κλικ στην εικόνα)Τοποθετώ τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος στη σωστή σειρά.


external image uuuuuuuuuuuuuuuu.jpg
(Για να πας στην εφαρμογή, κάνε κλικ στην εικόνα)



Ο Ήλιος είναι το μεγαλύτερο ουράνιο σώμα του ηλιακού μας συστήματος και ο Δίας ο μεγαλύτερος πλανήτης. Νομίζετε ότι είναι και τα μεγαλύτερα ουράνια σώματα στο σύμπαν; Για δείτε το επόμενο βίντεο για να διαπιστώσετε τι ακριβώς ισχύει.


Πώς οι ηλιακές εκρήξεις επηρεάζουν τη ζωή στον πλανήτη;


Το ηλιακό μας σύστημα και οι εποχές
Η σελίδα της NASA για παιδιά Η σελίδα της NASA για παιδιά

Εντυπωσιακές πληροφορίες για το σύμπαν.
Στο σύμπαν υπάρχουν περίπου ένα τρισεκατομμύριο τρισεκατομμύρια άστρα. Τόσα άστρα όσοι είναι και οι κόκκοι άμμου όλων των ωκεανών της Γης! Ότι βλέπουμε στον ουρανό ανήκει στο παρελθόν. Το φως του ήλιου χρειάζεται 8,5 λεπτά περίπου για να φτάσει στη Γη , δηλαδή τον βλέπουμε όπως ήταν 8,5 λεπτά πριν. Το πλησιέστερο σε μας άστρο είναι ο Ήλιος. Απέχει 150.000.000 χλμ. Το αμέσως επόμενο κοντινό άστρο είναι το Άλφα του Κενταύρου που βρίσκεται σ’ απόσταση 44 τρισεκατομμύρια χλμ. Αν ταξιδεύαμε μ’ ένα διαστημόπλοιο με ταχύτητα 50.000 χλμ. την ώρα , θα φτάναμε στη Σελήνη σε 8 ώρες , στον Ήλιο σε 125 ημέρες και στο άλφα Κενταύρου σε 92.880 χρόνια ! Το πιο απόμακρο αντικείμενο που έχουμε παρατηρήσει βρίσκεται τόσο μακριά από εμάς , ώστε το φως του χρειάζεται 15 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη!.