-->

30 Απριλίου 2013

Πρέπει να φανώ γενναίος


Πρέπει να φανώ γενναίος
Οι προτάσεις ανάλογα με τη σχέση τους προς τις άλλες χωρίζονται σε:

Ανεξάρτητες(κύριες), που έχουν δηλαδή ένα ολοκληρωμένο νόημα και μπορούν να σταθούν μόνες τους στο λόγο

και

Εξαρτημένες (δευτερεύουσες),
 που το περιεχόμενό τους αποκτά νόημα σε σχέση με μια άλλη πρόταση και δε στέκονται μόνες τους στο λόγο
Π. χ. Όταν πήγαμε στο νέο σχολείο(εξαρτημένη)
τρέξαμε αμέσως στις αίθουσες(ανεξάρτητη)

Για να βάλουμε σωστά το κόμμα, θυμόμαστε:
Χωρίζουμε με κόμμα τις εξαρτημένες όταν το νόημά τους δεν είναι στενά συνδεδεμένο με το νόημα της ανεξάρτητης(Θα σταματήσω το διάβασμα, γιατί κουράστηκα) και
δεν τις χωρίζουμε όταν είναι στενά συνδεδεμένο(ήταν χαρούμενη που της χάρισα το ποδήλατό μου).
Δεν υπάρχουν σχόλια: