-->

07 Απριλίου 2013


Κεφάλαιο 13
Οι αγώνες του Καραϊσκάκη

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

ΒΙΝΤΕΟ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ   ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  : Η επανάσταση του 1821 μέσα από τους ήρωες – Καραϊσκάκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


                       Οι αγώνες του Καραϊσκάκη

                             Ιωάννης Γκούρας
Προσωπογραφία του Ιωάννη Γκούρα του Γεωργίου Ροϊλού

Οι αγώνες του ΚαραϊσκάκηΤαμπούρια λέγανε στη διάρκεια της επανάστασης 

του 1821 τα πρόχειρα οχυρώματα (φυσικά ή 

τεχνητά) πίσω από τα οποία πολεμούσαν οι Έλληνες και οι Τούρκοι

Δημοτικό τραγούδι που αναφέρεται στον θάνατο του Καραϊσκάκη


«Σαν τα σαΐνια ρίχτηκαν στα τούρκικα ταμπούρια.

Δέκα ταμπούρια έπηραν, στα δώδεκα πηγαίνουν.

Κακό μαντάτο ακούσθηκε μεσ' από τα ταμπούρια.

Τον Αρχηγό μας λάβωσαν, πικρά φαρμακωμένα

Κι απ' τ' άλογό του έπεσε και πάλ' οπίσ' ανέβη.

Ψηλή φωνίτσα εφώναξε ν' ακούση το ασκέρι.

- Έλληνες μην κιοτεύετε*, Έλληνες μη σκορπάτε,

- Εγώ δεν έχω τίποτε, μόν' είμαι λαβωμένος.

Για πάρτε με και σύρτε με στο έρημο τσαντήρι,

Να πλύνω τη λαβωματιά, και πάλ' οπίσω νάρθω.

Τον κλαίει η μαύρη Ρούμελη, τον κλαίει ο κόσμος,

Τον κλαίουν όλ' οι Έλληνες και οι καπιταναίοι».


Δημήτρη Σταμέλου, Ο θάνατος του Καραϊσκάκη, Αθήνα 1985, σ. 88.
*μην κιοτεύετε = μην δειλιάζετε Ο θάνατος του Καραϊσκάκη, Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Γ. 13. Οι αγώνες του Καραϊσκάκη - Quiz
.απο το 5ο Δ. Σχ. Αλεξάνδρειας

Δεν υπάρχουν σχόλια: