-->

26 Απριλίου 2013

Online μαθήματα γραμματικής για το Δημοτικό

Online μαθήματα γραμματικής για το Δημοτικό
Α/Α
Τίτλος flash
Περιεχόμενα
1.
·                     Λεκτικές πράξεις
Εύχομαι, Υπόσχομαι, Δηλώνω, Συμβουλεύω, Παρακαλώ – Ζητώ, Διατάζω – Απαγορεύω, Εκφράζω φιλική και ευγενική διάθεση.
2.
·                     Είδη Κειμένων
Περιγραφικά Κείμενα, Αφηγηματικά Κείμενα, Κείμενα με Οδηγίες, Κείμενα με Επιχειρήματα, Ενημερωτικά Κείμενα, Περίληψη, Σχέσεις Συνοχής, Κειμενικοί Δείκτες, Ύφος, Κανόνες στην Επικοινωνία, Παράγραφος.
3.
·                     Φθόγγοι και Γράμματα
Φθόγγοι, Γράμματα, Φωνήεντα, Σύμφωνα, Δίψηφα, Δίφθογγοι, Όμοια σύμφωνα, Συμφωνικά συμπλέγματα, Οι συνδυασμοί αυ, ευ, Άφωνα γράμματα.
4.
Συλλαβές, Συλλαβισμός, Απαλοιφή φωνήεντος, Τόνος, Έγκλιση του τόνου, Τα διαλυτικά (¨),Η απόστροφος (’), Η υποδιαστολή (,),Το ενωτικό .
5.
·                     Σημεία Στίξης
Τελεία, Άνω τελεία, Κόμμα, Θαυμαστικό, Παρενθέσεις, Παύλα - Διπλή παύλα, Διπλή τελεία / άνω και κάτω τελεία, Εισαγωγικά, Ερωτηματικό, Το ενωτικό, Αποσιωπητικά .
6.
·                     Πάθη φθόγγων - φωνηέντων – συμφώνων
Συνίζηση, Συναίρεση, Έκθλιψη, Αφαίρεση, Συγκοπή, Αποκοπή, Αρχικά φωνήεντα, Αποβολή και ανάπτυξη του γ ανάμεσα σε φωνήεντα, Τελικό –ν
7.
·                     Τύποι των λέξεων
Αρχικό - Τελικό  γράμμα, Θέμα, Χαρακτήρας, Κατάληξη, Αλφαβητική σειρά
8.
·                     Ο σχηματισμός των λέξεων
Παραγωγή, Σύνθεση, Ριζική λέξη,  Παράγωγη λέξη, Πρωτότυπη λέξη, Παραγωγική κατάληξη, Οικογένειες λέξεων
9.
·                     Η σημασία των λέξεων
Κυριολεξία, Μεταφορά, Παρομοίωση, Προσωποποίηση, Ομώνυμα, Παρώνυμα, Συνώνυμα, Ταυτόσημα, Αντώνυμα, Πολύσημα
10.
·                     Τα μέρη του Λόγου
Κλιτά μέρη του λόγου, Άκλιτα μέρη του λόγου
11.
·                     Γένος, Πτώση, Αριθμός, Κλίση
Γένος, Πτώση, Αριθμός, Κλίση
12.
·                     Τα άρθρα
Οριστικό Άρθρο, Αόριστο Άρθρο
13.
·                     Τα ουσιαστικά
Είδη ουσιαστικών,  Γράφω με κεφαλαίο, Κλίση ουσιαστικών, Το γένος των ουσιαστικών, Υποκοριστικά, Μεγεθυντικά
14.
·                     Αρσενικά ουσιαστικά
Αρσενικά σε -ης ισοσύλλαβα, Αρσενικά σε -ας ισοσύλλαβα, Αρσενικά σε -ος, οξύτονα, παροξύτονα ισοσύλλαβα, Αρσενικά σε -ος, προπαροξύτονα ισοσύλλαβα, Αρσενικά σε -ας, -ης, -ες, -ους ανισοσύλλαβα, Αρσενικά σε - τ ή ς, με διπλό πληθυντικό, Ανώμαλα αρσενικά, Πώς γράφω τα αρσενικά
15.
·                     Θηλυκά ουσιαστικά
Θηλυκά σε -α, ισοσύλλαβα, Θηλυκά σε -η  (με πληθυντικό σε -ες ) ισοσύλλαβα, Θηλυκά σε -η  (με πληθυντικό σε -εις) ισοσύλλαβα, Θηλυκά σε -ω, χωρίς πληθυντικό, Θηλυκά σε -α -ου ανισοσύλλαβα, Λόγια κλίση θηλυκών σε –ος, Λόγια κλίση θηλυκών σε –η, Πώς γράφω τα θηλυκά
16.
·                     Ουσιαστικά κοινού γένους
Ουσιαστικά σε -ης (πληθ. σε -εις), Ουσιαστικά σε -ας (πληθ. σε -ες), Ουσιαστικά σε -ης (πληθ. σε -ες), Ουσιαστικά σε -ος (πληθ. σε -οι), Ουσιαστικά σε -έας (πληθ. σε -εις)
17.
·                     Ουδέτερα ουσιαστικά
Ουδέτερα σε -ο, ισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -ι, ισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -ος, ισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -μα, ανισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -ιμο, ανισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -ς, ανισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -ν, ανισοσύλλαβα, Ουδέτερα σε -υ, ανισοσύλλαβα, Πώς γράφω τα ουδέτερα
18.
·                     Ανώμαλα ουσιαστικά
Άκλιτα, Ελλειπτικά, Διπλόκλιτα, Διπλόμορφα, Ιδιόκλιτα, Ιδιόκλιτα αρσενικά, Ιδιόκλιτα θηλυκά, Ιδιόκλιτα ουδέτερα, Τύποι από τα αρχαία ελληνικά
19.
·                     Επίθετα
Οι ομάδες των επιθέτων, Επίθετα σε -ος, -η / -α, -ο, Επίθετα σε -ος, -ια, -ο, Επίθετα σε -ύς, -ιά, -ι, Επίθετα σε -ής, -ιά, -ι, Επίθετα σε -ης, -α, -ικο, Επίθετα σε -άς / ής, -ού, -άδικο / -ούδικο / -ήδικο, Επίθετα σε -ων, -ούσα, -ον και σε - ων / -ονας, -ον, Επίθετα σε -ύς, -εία, -ύ και σε -ης, -ες, Το επίθετο πολύς, Άκλιτα επίθετα, Τι να θυμάμαι όταν γράφω
20.
·                     Παραθετικά επιθέτων
Βαθμοί σύγκρισης των επιθέτων, Συγκριτικός βαθμός, Υπερθετικός βαθμός, Εξαιρέσεις στα παραθετικά, Ανώμαλα παραθετικά, Τι να θυμάμαι όταν γράφω
21.
·                     Αντωνυμίες
Προσωπικές αντωνυμίες, Κτητικές αντωνυμίες, Αυτοπαθείς αντωνυμίες, Οριστικές αντωνυμίες, Δεικτικές αντωνυμίες, Αναφορικές αντωνυμίες, Ερωτηματικές αντωνυμίες, Αόριστες αντωνυμίες, Συσχετικές αντωνυμίες, Τι να θυμάμαι όταν γράφω
22.
·                     Τα αριθμητικά
Απόλυτα, Τακτικά, Πολλαπλασιαστικά, Αναλογικά, Περιληπτικά, Τι να θυμάμαι όταν γράφω
23.
·                     Το ρήμα
Διαθέσεις, Φωνές, Εγκλίσεις, Χρόνοι του ρήματος, Αριθμοί και πρόσωπα, Οι συζυγίες, Βοηθητικά στοιχεία για το σχηματισμό ρημάτων, Το βοηθητικό ρήμα έχω, Το βοηθητικό ρήμα είμαι, Συνδετικά ρήματα, Συνηρημένα ρήματα, Ελλειπτικά, απρόσωπα & ανώμαλα ρήματα, Σχηματισμός ρημάτων σε-άγω, -βάλλω, Τι να θυμάμαι όταν γράφω
24.
·                     Κλίση των ρημάτων
Α΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή, χάνω,  Α΄ συζυγία, Παθητική φωνή, χάνομαι,  Α΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή, κρύβω,  Α΄ συζυγία, Παθητική φωνή, κρύβομαι,  Α΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή, πλέκω,  Α΄ συζυγία, Παθητική φωνή, πλέκομαι,  Α΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή, δροσίζω,  Α΄ συζυγία, Παθητική φωνή, δροσίζομαι,  Β΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή, αγαπώ,  Β΄ συζυγία, Παθητική φωνή αγαπιέμαι,  Β΄ συζυγία, Ενεργητική φωνή, θεωρώ,  Β΄ συζυγία, Παθητική φωνή θεωρούμαι
25.
·                     Οι μετοχές
Κλιτή μετοχή, Άκλιτη μετοχή, Τι να θυμάμαι όταν γράφω
26.
·                     Το επίρρημα
Τοπικά επιρρήματα, Χρονικά επιρρήματα, Τροπικά επιρρήματα, Ποσοτικά επιρρήματα, Επιρρήματα σε -α και –ως, Παραθετικά επιρρημάτων, Συσχετικά επιρρήματα
27.
·                     Η πρόθεση
Ποιες προθέσεις συνθέτονται και ποιες όχι, Πάθη προθέσεων,  Λόγιες προθέσεις
28.
·                     Σύνδεσμοι και μόρια
Σύνδεσμοι, Παρατακτική σύνδεση, Υποτακτική σύνδεση, Μόρια, Τι να θυμάμαι όταν γράφω
29.
·                     Επιφωνήματα
Κατηγορίες επιφωνημάτων,  Επιφωνηματικές εκφράσεις,  Τι να θυμάμαι όταν γράφω
30.
·                     Συνθέτω φράσεις και προτάσεις
Πρόταση, Φράση, Ονοματική φράση, Ρηματική φράση, Προθετική Φράση, Επιρρηματική Φράση, Τα είδη των προτάσεων, Η απλή πρόταση, Ελλειπτική πρόταση, Επαυξημένη πρόταση, Σύνθετη πρόταση, Κύρια πρόταση, Εξαρτημένη πρόταση
31.
Ειδικές προτάσεις, Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, Βουλητικές προτάσεις, Ενδοιαστικές προτάσεις, Αναφορικές προτάσεις, Υποθετικές προτάσεις, Χρονικές προτάσεις, Αιτιολογικές προτάσεις, Εναντιωματικές / Παραχωρητικές προτάσεις, Τελικές προτάσεις, Αποτελεσματικές ή συμπερασματικές προτάσεις, Τι να θυμάμαι όταν γράφω
32.
Μετατροπή ευθύ σε πλάγιο λόγο, Ενεργητική και παθητική σύνταξη
33.
·                     Αρκτικόλεξα -  Συντομογραφίες
Αρκτικόλεξο, Συντομογραφία
34.
Τοπικοί Προσδιορισμοί – Χρονικοί Προσδιορισμοί
35.
·                     Η αύξηση
Συλλαβική αύξηση, Φωνηεντική αύξηση, Εσωτερική αύξηση
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αρβανιτίδη Θεόδωρο για το υλικό του

Δεν υπάρχουν σχόλια: