-->

07 Απριλίου 2013Κεφάλαιο 1
Η βασιλεία του Όθωνα - ο Ιωάννης Κωλέττης
Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου  έφιππος ο Δημήτριος Καλλέργης 


Αναπαράσταση της 3ης Σεπτεμβρίου

ασημένιδραχμή του 1832

Λάβαρο της επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ - Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ


ανασυγκρότηση: οργάνωση ξανά από την αρχή

Δεν υπάρχουν σχόλια: