-->

26 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


Οι προτάσεις που φανερώνουν ποιο είναι το αποτέλεσμα της πρότασης που προηγείται λέγονται 
αποτελεσματικές ή συμπερασματικές προτάσεις και είναι εξαρτημένες.
Οι προτάσεις αυτές εισάγονται (αρχίζουν) με τους αποτελεσματικούς συνδέσμους      ώστε, που 
ή με φράσεις   (ώστε να, που να, με αποτέλεσμα να).

Παράδειγμα
Οι άνθρωποι πηγαίνουν στην εξοχή, ώστε να γιορτάσουν την άνοιξη με γλέντια στους αγρούς.

Από το βιβλίο  της Γραμματικής μας
Δεν υπάρχουν σχόλια: