-->

13 Νοεμβρίου 2012

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΠΗΓΉ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το φυσικΟ αΕριο ως πηγΗ ενΕργειας


 Οι χρήσεις του διακρίνονται σε τρεις κυρίως κατηγορίες:


                                  α) Στα εργοστάσια της ΔΕΗ

στα οποία η χημική ενέργεια του φυσικού αερίου μετατρέπεται 

σε ηλεκτρική
                                   β) Στις βιομηχανίες

στις οποίες το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο για 

την κίνηση των μηχανών ή ως πρώτη ύλη για την παραγωγή 


χημικών προϊόντων.


                                    γ) Στον αστικό τομέα

όπου το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του 

νερού, των χώρων εργασίας και κατοικίας αλλά και για το 

μαγείρεμα. 


ΘΕΡΜΑΝΣΗ


Η μετατροπή της χημικής ενέργειας του φυσικού αερίου σε θερμική ενέργεια και θερμότητα γίνεται, όπως και στο πετρέλαιο, με την καύση.

                                       
Εγκατάσταση φυσικού αερίου για θέρμανση
Στα εστιατόρια, οι επαγγελματίες μάγειροι δε χρησιμοποιούν 

ηλεκτρικές κουζίνες, αλλά εστίες που λειτουργούν με φυσικό 

αέριο. Το μαγείρεμα με φυσικό αέριο γίνεται ευκολότερα, 

καλύτερα και γρηγορότερα, γιατί μπορεί κανείς, όποτε θέλει, 

να δυναμώσει ή να χαμηλώσει γρήγορα την ένταση της 

φλόγας. Για τον ίδιο λόγο, πολλές οικιακές ηλεκτρικές κουζίνες 

διαθέτουν και μία ή δύο εστίες, που λειτουργούν με φυσικό 

αέριο. Υπάρχουν βέβαια και εστίες που λειτουργούν με 

υγραέριο από φιάλες. 

Ας γίνουμε, λοιπόν, όλοι επαγγελματίες μάγειροι: ας εξοπλίσουμε τα σπίτια μας με εστίες που λειτουργούν με φυσικό αέριο.


Επίσης   το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται και ως καύσιμο για την κίνηση οχημάτων


Στην πρωτεύουσα της χώρας μας πολλά λεωφορεία-614- 

κινούνται με ενέργεια από το φυσικό αέριο(CNG). 

Πώς θα τα ξεχωρίσετε; 

Με δύο τρόπους: έχουν ζωγραφισμένες πολύ όμορφες 

χρωματιστές.... φούσκες στο αμάξωμά τους και η εξάτμισή 

τους δε βγάζει σύννεφα καπνού!

'Εχουν αποθηκευμένο σε ειδικές φιάλες το φυσικό αέριο στην 

οροφή τους.

Για την τροφοδοσία τους με φυσικό αέριο λειτουργούν ειδικοί 

σταθμοί στα αμαξοστάσια Άνω Λιοσίων και Ανθούσας.

Με τα λεωφορεία CNG, εξασφαλίζουμε σημαντική μείωση 

στις εκπομπές ρυπογόνων ουσιών. Χρήση φυσικού αερίου στη χώρα μας


Για ποια χρήση καταναλώνεται η μεγαλύτερη ποσότητα φυσικού αερίου;Κι όμως ....μπορεί και αυτό να εξαντληθεί.
Τα αποθέματα του φυσικού αερίου είναι περιορισμένα
Δεν πρέπει να συγχέουμε το φυσικό αέριο με το φωταέριο ή το υγραέριο

ΦΩΤΑΕΡΙΟ

Το φωταέριο παράγεται από ορυκτούς άνθρακες, κυρίως λιθάνθρακες και ονομάστηκε έτσι, γιατί αρχικά χρησιμοποιήθηκε για το φωτισμό των δρόμων σε διάφορες πόλεις της χώρας μας. 

ΥΓΡΑΕΡΙΟ


Το υγραέριο είναι μίγμα προπανίου και βουτανίου, δύο αερίων, που παράγονται στα διυλιστήρια πετρελαίου. Επειδή το υγραέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα, σε περίπτωση διαρροής δε διαφεύγει από κάποιο άνοιγμα των παραθύρων και έτσι γίνεται επικίνδυνο.


. Αντίθετα με το υγραέριο, το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και πιο ασφαλές στη χρήση του.


Δεν υπάρχουν σχόλια: