-->

13 Νοεμβρίου 2012

Λύνω προβλήματα


Λύνω προβλήματα

Όταν έχω να λύσω ένα πρόβλημα ακολουθώ με τη σειρά τα παρακάτω βήματα:
Αν δεν είναι γραμμένο, το γράφω γιατί έτσι θα μπορέσω να το μελετήσω καλύτερα:

1)    Διαβάζω (όσες φορές είναι απαραίτητο) μέχρι να μπορώ   να πω με βεβαιότητα ότι κατάλαβα:

α) Ποια είναι τα γνωστά στοιχεία (δεδομένα).
β) Ποια είναι τα άγνωστα (ζητούμενα)

2)    Καταστρώνω ένα σχέδιο λύσης και αποφασίζω ποιες πράξεις θα κάνω για να λύσω το πρόβλημα.

3)    Εκτελώ τις πράξεις με προσοχή

4)    Απαντώ στην ερώτηση του προβλήματος.

5)    Τέλος ελέγχω αν το αποτέλεσμα είναι λογικό. Αν δεν είναι, αρχίζω τα βήματα από την αρχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: