-->

12 Νοεμβρίου 2012

Η οικονομική ζωή. Κεφάλαιο 5

Η οικονομική ζωή. Κεφάλαιο 5ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ


Μαθαίνω για
1.   Την οικονομία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
2.   Τους παράγοντες που οδήγησαν στη σταδιακή παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
3.   Το πέρασμα του εμπορίου στα χέρια των Ελλήνων.

Η οικονομία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας βασιζόταν κυρίως στα γεωργικά προϊόντα ( σιτάρι, βαμβάκι, καπνός, λάδι, σταφίδα,)  και στα κτηνοτροφικά προϊόντα ( μαλλί για νήματα και υφάσματα).Τα προϊόντα αυτά, οι αγρότες, τα χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες τους και όσα περίσσευαν, τα αντάλασσαν για να προμηθεύονται άλλα προϊόντα  και βιομηχανικά εργαλεία .


Σκηνή από την αγροτική ζωή, Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη


Το εμπόριο ήταν ελάχιστα ανεπτυγμένο γιατί οι Οθωμανοί ήταν ένας πολεμικός λαός και ενδιαφερόταν μόνο για τις κατακτήσεις και τους φόρους ( αυτούς που έπαιρναν από τους υπηκόους τους και τους εμπορικούς φόρους) και αδιαφορούσαν για το εμπόριο .


Παζάρι στη ΛάρισαΌμως από τα μέσα του 16ου αιώνα άρχισε η παρακμή της Αυτοκρατορίας. Οι κατακτήσεις σταμάτησαν. Οι γεωγραφικές ανακαλύψεις είχαν αποτέλεσμα  τη χρήση νέων δρόμων και μέσων για τις μετακινήσεις. Οι έμποροι από την Ευρώπη τώρα πια, χρησιμοποιούσαν άλλες διαδρομές για τη μεταφορά των προϊόντων τους προς την Κίνα και την Ινδία και δεν περνούσαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι, τα έσοδα της  Αυτοκρατορίας από εμπορικούς φόρους μειώθηκαν πάρα πολύ. Το νόμισμα υποτιμήθηκε.                           Το εμπόριο πέρασε στα χέρια των Ελλήνων


Έλληνας έμπορος


Έλληνας ναυτικός


 Τον 17ο και 18ο αι.  με τις συνθήκες του Κάρλοβιτς (1699) και του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774),      ( που αναγκάστηκε να υπογράψει η Οθωμανική αυτοκρατορία μετά την ήττα της από την Αυστρία και τη  Ρώσία) έχασε και άλλα εδάφη και παραχώρησε δικαιώματα στις χώρες αυτές ,που ωφέλησαν και τους Έλληνες ναυτικούς και εμπόρους.

Τον 18ο  αι.υπογράφηκαν οι Διομολογήσεις , εμπορικές συμφωνίες που αναγκάστηκαν να κάνουν οι Οθωμανοί Σουλτάνοι με χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Χάρη σε αυτές  οι Έλληνες απέκτησαν το

δικαίωμα να υψώνουν στα καράβια τους τη ρωσική σημαία και να ναυπηγούν πλοία μεγάλα, χωρίς να 


περιορίζονται από τους Τούρκους, οπότε σχημάτισαν ένα σημαντικό εμπορικό στόλο.                


ο πλοίο του Υδραίου καπετάνιου Ιωάννη Ορλάνδου, υδατογραφία, Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

                      
Εξάπλωσαν τις δραστηριότητές τους στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, ίδρυσαν παροικίες και πλούτισαν πολύ από το εμπόριο.

Μεγάλες πόλεις του ελληνικού χώρου όπως η Θεσσαλονίκη, η Κοζάνη, τα Ιωάννινα αλλά και νησιά  όπως  η Χίος, η Ύδρα, τα Ψαρά,  έγιναν   σημαντικά κέντρα του ελληνικού εμπορίου. Η ζωή κτων Ελλήνων βελτιώθηκε πολύ.  


Ελληνική παροικία στην Τεργέστη
Όλη αυτή η οικονομική άνθηση των Ελλήνων εμπόρων,η ανάπτυξη εμπορικού στόλου και οι νέες επαναστατικές ιδέες που έφεραν από την Ευρώπη, βοήθησαν ώστε να ξεχωρίσουν άνθρωποι, που σύντομα θα γίνονταν πρωταγωνιστές, στον ξεσηκωμό του υπόδουλου ελληνισμού.


Δες την παρουσίαση
                     ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ                      


1.Πού βασιζόταν η οικονομία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας; Το εμπόριο ήταν αναπτυγμένο πριν την παρακμή της;
Απάντηση

 Η οικονομία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας βασιζόταν κυρίως στα γεωργικά προϊόντα ( σιτάρι, βαμβάκι, καπνός, λάδι, σταφίδα,)  και στα κτηνοτροφικά προϊόντα ( μαλλί για νήματα και υφάσματα).Τα προϊόντα αυτά, οι αγρότες, τα χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες τους και όσα περίσσευαν, τα αντάλασσαν για να προμηθεύονται άλλα προϊόντα  και βιομηχανικά εργαλεία .
    Το εμπόριο ήταν ελάχιστα ανεπτυγμένο γιατί οι Οθωμανοί ήταν ένας πολεμικός λαός και ενδιαφερόταν μόνο για τις κατακτήσεις και τους φόρους ( αυτούς που έπαιρναν από τους υπηκόους τους και τους εμπορικούς φόρους) και αδιαφορούσαν για το εμπόριο

2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην παρακμή της  Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;

Από τα μέσα του 16ου αιώνα άρχισε η παρακμή της Οθ. Αυτοκρατορίας. Οι κατακτήσεις σταμάτησαν και έτσι δεν έπαιρναν περισσότερους  φόρους . Οι γεωγραφικές ανακαλύψεις είχαν αποτέλεσμα  τη χρήση νέων δρόμων και μέσων για τις μετακινήσεις. Οι έμποροι από την Ευρώπη τώρα πια, χρησιμοποιούσαν άλλες διαδρομές για τη μεταφορά των προϊόντων τους προς την Κίνα και την Ινδία και δεν περνούσαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι, τα έσοδα της  Αυτοκρατορίας από εμπορικούς φόρους μειώθηκαν πάρα πολύ. Το νόμισμα υποτιμήθηκε.

3.Πώς ωφελήθηκαν οι Έλληνες έμποροι και ναυτικοί από την παρακμή της 
     Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;

Όσο παρήκμαζε το οθωμανικό κράτος η οικονομική δραστηριότητα

κυρίως το εμπόριο άρχισε να περνά προοδευτικά στα χέρια των Ελλήνων που πλούτισαν από αυτό.    4.Ποιες συνθήκες και εμπορικές συμφωνίες που έγιναν τον 17ο και το 18ο αιώνα ωφέλησαν τους Έλληνες;


Τον 17ο και 18ο αι.  με τις συνθήκες του Κάρλοβιτς (1699) και του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774), η Οθωμανική Αυτοκρατορία   έχασε και άλλα εδάφη και παραχώρησε δικαιώματα στη Ρωσία  και την Αυστρία,που ωφέλησαν και τους Έλληνες ναυτικούς και εμπόρους.
Τον 18ο  αι.υπογράφηκαν οι Διομολογήσεις , εμπορικές συμφωνίες που αναγκάστηκαν να κάνουν οι Οθωμανοί Σουλτάνοι με χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Χάρη σε αυτές  οι Έλληνες απέκτησαν το δικαίωμα να υψώνουν στα καράβια τους τη ρωσική σημαία και να ναυπηγούν πλοία μεγάλα, χωρίς να περιορίζονται από τους Τούρκους, οπότε σχημάτισαν ένα σημαντικό εμπορικό στόλο.                5. Πού επεκτάθηκαν οι οικονομικές δραστηριότητες των Ελλήνων; Τι ίδρυσαν εκεί;

 Κάνανε εμπόριο  στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη και τη Ρωσία, ίδρυσαν παροικίες εκεί  (δηλαδή ελληνικές κοινότητες )και πλούτισαν πολύ.  

6. Ποια ήταν τα σημαντικά κέντρα του ελληνικού εμπορίου;
Μεγάλες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, η Κοζάνη, τα Ιωάννινα αλλά και νησιά  όπως  η Χίος, η Ύδρα, τα Ψαρά,  έγιναν   σημαντικά κέντρα του ελληνικού εμπορίου. Η ζωή  των Ελλήνων βελτιώθηκε πολύ. 
7. Πώς βελτιώθηκε η θέση των Ελλήνων  παραμονές της Μεγάλης Επανάστασης του 1821;
      Όλη αυτή η οικονομική άνθηση των Ελλήνων εμπόρων,η ανάπτυξη εμπορικού στόλου και οι νέες επαναστατικές ιδέες που έφεραν από την Ευρώπη, βελτίωσαν τη θέση των Ελλήνων και βοήθησαν ώστε να ξεχωρίσουν άνθρωποι, που βοήθησαν πολύ, στον ξεσηκωμό του υπόδουλου ελληνισμού .


ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ οικονομική ζωή
Η οικονομία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στηριζόταν κυρίως στα αγροτικά προϊόντα ( σιτάρι, βαμβάκι, καπνός, λάδι, σταφίδα, μαλλί για νήματα και υφάσματα). Όσα περίσσευαν, οι αγρότες τα πουλούσαν για να προμηθεύονται βιομηχανικά εργαλεία και άλλα προϊόντα.    Όμως οι γεωγραφικές ανακαλύψεις, η χρήση νέων δρόμων και μέσων για τις μετακινήσεις, προκάλεσαν σιγά-σιγά την παρακμή τη Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Οι έμποροι από την Ευρώπη τώρα πια, χρησιμοποιούσαν άλλες διαδρομές για τη μεταφορά των προϊόντων τους προς την Ανατολή. Έτσι, τα έσοδα της  αυτοκρατορίας από φόρους μειώθηκαν πάρα πολύ. Η οικονομική δραστηριότητα έφυγε από τα χέρια των Οθωμανών και πέρασε στα χέρια ικανών Ελλήνων. Ακόμη, αυτό που βοήθησε τους Έλληνες εμπόρους και ναυτικούς, ήταν οι συνθήκες του Κάρλοβιτς (1699) και του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774), που αναγκάστηκε να υπογράψει η Οθωμανική αυτοκρατορία μετά την ήττα της από τους Ρώσους. Χάρη σε αυτές, δόθηκε στους Έλληνες το δικαίωμα να υψώνουν στα καράβια τους τη ρωσική σημαία και να ναυπηγούν πλοία μεγάλα, χωρίς να περιορίζονται από τους Τούρκους. Έτσι, οι Έλληνες έμποροι εξάπλωσαν τις δραστηριότητές τους, ίδρυσαν παροικίες και απέκτησαν πολλά πλούτη. Ταυτόχρονα σχηματίστηκε ένας σημαντικός ελληνικός εμπορικός στόλος. Σημαντικά κέντρα του ελληνικού εμπορίου ήταν: η Χίος, η Ύδρα, τα Ψαρά, η Κοζάνη, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα.  Όλη αυτή η οικονομική άνθηση των Ελλήνων εμπόρων, και οι νέες επαναστατικές ιδέες από την Ευρώπη, βοήθησαν ώστε να ξεχωρίσουν άνθρωποι, που σύντομα θα γίνονταν πρωταγωνιστές, στον ξεσηκωμό του υπόδουλου ελληνισμού. 
ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ e-selides.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: