-->

26 Νοεμβρίου 2012

Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής


Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος ΚοραήςΑνάμεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής υποβαστάζουν την Ελλάδα.Πίνακας σε χαρτόνι του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου.

1.Ο Ρήγας Βελεστινλής«όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά». συλλογάται=σκέφτεται Ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής έγραψε και εξέδωσε πολλά συγγράμματα και είχε  πλούσια επαναστατική δράση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και την Αυστρία.
Το Βελεστίνο την εποχή που γεννήθηκε ο Ρήγας

Το σχολείο που φοίτησε ο
Ρήγας στη Ζαγορά


Η Ιδεολογία του

Πίστευε στη συνεργασία όλων των υπόδουλων λαών των 

Βαλκανίων για την απελευθέρωσή τους από τους Οθωμανούς 

και στη δημιουργία στην περιοχή ενός ευνομούμενου κράτους 

(= κράτος που διοικείται με σωστούς, δίκαιους και δημοκρατικούς νόμους),

στο οποίο θα κυριαρχούσε η ελληνική γλώσσα   και  η 

ελληνική παιδεία.Το έργο του

Το συγγραφικό και εκδοτικό του έργο είναι μεγάλο.


 1. Ο Θούριος 

2.Ένας τεράστιος  χάρτης  της Ελλάδας, η περίφημη «Χάρτα 

της Ελλάδος»,

3.Γαλλικά μυθιστορήματα  μεταφρασμένα στη δημοτική 

γλώσσα,

4.Ένα βιβλίο Φυσικής για σχολική χρήση,

5.Μια εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

και πολλά άλλα


Αποσπάσματα από τον Θούριο του Ρήγα Βελεστινλή

«Ως πότε, παλληκάρια, να ζούμεν στα στενά,
μονάχοι, σαν λιοντάρια, στες ράχες, στα βουνά;
σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπωμεν κλαδιά,
να φεύγωμ' απ' τον κόσμον, για την πικρή σκλαβιά;
να χάνωμεν αδέλφια, Πατρίδα και γονείς,
τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς;
Κάλλιο 'ναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά και φυλακή!».


«Ελάτε μ' έναν ζήλον σε τούτον τον καιρόν,
να κάμωμεν τον όρκον επάνω στον Σταυρόν.
Συμβούλους προκομμένους με πατριωτισμόν,
Να βάλωμεν, εις όλα να δίδουν ορισμόν.
Οι Νόμοι νάν' ο πρώτος και μόνος οδηγός,
Και της Πατρίδος ένας να γένη αρχηγός.
Γιατί κ' η αναρχία ομοιάζει τη σκλαβιά.
Να ζούμε σα θηρία, ειν' πλιο σκληρή φωτιά».


Λ.Ι. Βρανούση, Ρήγας Βελεστινλής, Αθήνα 1963, δεύτερη έκδοση, σσ. 167-168.

Ο Ρήγας τραγουδάει το Θούριο.


«Αλέξανδρος ο Μέγας», Βιέννη 1797. (Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Ακαδημίας, Βουκουρέστι).


Πίναξ Γεωγραφικός της Ελλάδος του Ανθιμου Γαζή.

Απ' τους σπανιότερους Ελληνικούς 
χάρτες, τυπωμένος στη Βιέννη το 1800.

Θεωρείται νέα έκδοση τής Χάρτας του Ρήγα (1797)
Αποτελείται από φύλλα χάρτου σε λινό ύφασμα.
Κεντρική Εθνική Βιβλιοθήκη της Ιταλίας στη Φλωρεντία

Η συνοικία του Ρήγα στο Βουκουρέστι: ο ποταμός Νταμπόβιτσα (Βιβλιοθήκη Ρουμανικής Ακαδημίας, Βουκουρέστι).
Ο αλυσοδεμένος Ρήγας αντιμέτωπος με τόν δεσμοφύλακά του λίγο πριν από την εκτέλεσή του στον πύργο Neboisa. Ελαιογραφία Χαράλαμπου Παχή. (Συλλογή Κουτλίδη της Εθνικής Πινακοθήκης).
Ο Πύργος του Βελιγραδίου, όπου φυλακίστηκε και θανατώθηκε ο Ρήγας και οι σύντροφοι του.

Ο Αδαμάντιος Κοραής
Ο Αδαμάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος φημισμένος ακόμη και στην Ευρώπη, που έζησε στο Παρίσι.  Επηρεάστηκε  από τη Γαλλική Επανάσταση και τις ιδέες της.       Το συγγραφικό έργο του Κοραή

Ο Κοραής ασχολήθηκε κυρίως με την αντιγραφή, την επιμέλεια και τη 

δημοσίευση των χειρογράφων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων


Ο Κοραής ίδρυσε το 1811 με άλλους λόγιους το περιοδικό «Ερμής ο Λόγιος»
Στο κείμενο αυτό του 1801 ο Κοραής θυμίζει στους Έλληνες την ιστορία τους και τα κατορθώματα των προγόνων τους και  τους προσκαλεί να συνεχίσουν την ένδοξη παράδοσή τους και να ενωθούν για να αποτινάξουν τη δουλεία.
η μεγαλύτερη δυστυχία από όσες μπορεί να πάθει ο άνθρωπος είναι η δουλεία
Η Ιδεολογία του


Πίστευε ότι για να ελευθερωθούν οι Έλληνες έπρεπε να μορφωθούν   

 ( φωτιστούν) με κατάλληλα μέσα διδασκαλίας και με τη χρήση μιας 

νέας ελληνικής γλώσσας η οποία θα είχε σαν βάση την καθομιλούμενη 

γλώσσα της εποχής χωρίς όμως ξένες λέξεις και ιδιωματικές εκφράσεις.

Πίστευε στη λογική του ανθρώπου.


η μεγαλύτερη δυστυχία από όσες μπορεί να πάθει ο άνθρωπος είναι η δουλεία
Πώς βοήθησε στην  Επανάσταση

Ο Κοραής βοήθησε στην ιδεολογική προετοιμασία της Μεγάλης Επανάστασης, π.χ. με το ποίημα του «Σάλπισμα Πολεμιστήριον», αλλά και κατά τη διάρκειά της γράφοντας συμβουλευτικές επιστολές. Επίσης βοήθησε στην ίδρυση φιλελληνικής οργάνωσης στο Παρίσι με την ονομασία Ελληνικό Κομιτάτο.


ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣχεδιάγραμμα της εκπαιδευτικού:Μαντζίλα Μαρία


Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής


                παρουσίαση απο τον Γ. Σουδία