-->

12 Ιανουαρίου 2013

αιτιολογικές προτάσεις

Όταν λέμε ή γράφουμε τη γνώμη μας ή τη θέση μας για κάτι, χρειάζεται συχνά να την αιτιολογήσουμε. 
Αυτό γίνεται κυρίως με τις αιτιολογικές προτάσεις .


Αιτιολογικές ονομάζονται οι εξαρτημένες προτάσεις, οι οποίες φανερώνουν την αιτία, 
το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό που αναφέρει η ανεξάρτητη (κύρια) πρόταση.
Εισάγονται (ξεκινούν) με συνδέσμους ή με λέξεις και εκφράσεις που φανερώνουν αιτία, όπως:

γιατί, επειδή, διότι, αφού, καθώς, μια και, μια που

π.χ.

Δεν έλυσα όλες τις ασκήσεις, επειδή δεν πρόλαβα.

Ο Αντρέας δεν ήρθε σήμερα στο σχολείο, γιατί ήταν άρρωστος.

Δεν μπορείτε να αγοράσετε τη γη μας, γιατί για μας είναι ιερή.Οι αιτιολογικές προτάσεις μπορεί να βρίσκονται είτε πριν είτε μετά από την πρόταση που προσδιορίζουν.

π.χ.
Έγραψε καλά στο τεστ, επειδή είχε διαβάσει καλά.
Επειδή είχε διαβάσει καλά, έγραψε καλά στο τεστ.


Οι αιτιολογικές προτάσεις χωρίζονται με κόμμα από τις προτάσεις που προσδιορίζουν, εκτός αν είναι σύντομες.
π.χ.
Οι φίλαθλοι στενοχωρήθηκαν,γιατί η ομάδα τους αποκλείστηκε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Δεν ξέρει τι μαθήματα έχει για αύριο γιατί έλειπε.Αιτιολογικές προτάσεις


Παρουσίαση του Γ.Φερεντίνου