-->

20 Ιανουαρίου 2013


Κεφάλαιο 1
Η Φιλική Εταιρεία
Το 1814  στην Οδησσό της Ρωσίας ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, ο Νικόλαος Σκουφάς και ο Εμμανουήλ Ξάνθος ίδρυσαν τη Φιλική Εταιρεία. 
Ήταν και οι τρεις έμποροι, ζούσαν έξω από την Ελλάδα, αλλά πονούσαν για την άθλια κατάσταση, στην οποία είχε περιπέσει η πατρίδα την εποχή της σκλαβιάς. 
Αυτοί αποφάσισαν να ιδρύσουν μια μυστική οργάνωση για να συντονίσει τις προσπάθειες  των υπόδουλων Ελλήνων για την απελευθέρωσή τους.