-->

25 Μαρτίου 2013

25η Μαρτίου Ελληνική Επανάσταση του 1821


25η Μαρτίου 1821

Ελληνική Επανάσταση του 1821


Η Ελληνική Επανάσταση ή Επανάσταση του 1821 ήταν η ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με σκοπό την απελευθέρωση του έθνους από τον οθωμανικό ζυγό και τη δημιουργία ανεξάρτητου εθνικού κράτους.

O Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλογεί τη σημαία της Επανάστασης“Ὁ κόσμος μᾶς ἔλεγε τρελλούς. Ἡμεῖς, ἂν δὲν εἴμεθα τρελλοί, δὲν ἐκάναμεν τὴν ἐπανάστασιν”
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης


Είμαστε εις το «εμείς»

να πράμα μόνον με παρακίνησε κι εμένα να

 γράψω ότι τούτην την πατρίδα 

την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς και 

πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί

και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι· 

όσοι αγωνιστήκαμεν,

αναλόγως ο καθείς, έχομεν να ζήσομεν εδώ.

Το λοιπόν δουλέψαμεν όλοι μαζί, να την φυλάμεν

 κι όλοι μαζί και να μην λέγει

ούτε ο δυνατός «εγώ» ούτε ο αδύνατος. 

Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»;

Όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει ή χαλάσει,

 να λέγει «εγώ»·

όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν, 

τότε να λένε «εμείς».

Είμαστε εις το «εμείς» κι όχι εις το «εγώ».

 Και εις το εξής να μάθομεν γνώση,

αν θέλομεν να φκιάσομεν χωριόν, 

να ζήσομεν όλοι μαζί.


Γιάννης Μακρυγιάννης

                                                         

                           Να 'τανε το '21Δεν υπάρχουν σχόλια: