-->

06 Φεβρουαρίου 2013


Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Αγνοούμενος -η –ο(επίθετο) : αυτός που δεν ξέρουμε πού βρίσκεται και τον ψάχνουμε( αυτός που δεν είναι γνωστή η τύχη ή η θέση του ύστερα από μια ορισμένη χρονική στιγμή).
 Αιγοπρόβατα: κατσίκια και πρόβατα
Ανάλογη ος-η-ο(επίθετο) : παρόμοια
Ανυπολόγιστος -η -ο [επίθετο] : το λέμε για κάτι που είναι τόσο μεγάλο σε αξία, σε σημασία, σε σπουδαιότητα, ώστε είναι δύσκολο ή αδύνατο να το υπολογίσει, να το εκτιμήσει κάποιος: Οι ζημιές που προκάλεσε ο πόλεμος / η κακοκαιρία είναι ανυπολόγιστες.
 Αποζημιώνω :δίνω  χρήματα για να επανορθώσω( να πληρώσω) για τη ζημιά που έπαθε κάποιος .
Άρθρο : Είναι ένα για κάποιο συγκεκριμένο θέμα  που είναι δημοσιευμένο στον τύπο, συνήθως  στις εφημερίδες  ή στα περιοδικά.
Έγκαιρα ( επίρρημα χρονικό) : στον κατάλληλο χρόνο, την ώρα ακριβώς που πρέπει
Εκτίμηση (ουσιαστικό):  ο υπολογισμός αξίας ή της ζημιάς
Εντοπίζω: βρίσκω πού ακριβώς βρίσκεται κάποιος.
 Εξαγωγή (ουσιαστικό) (αντίθετη λέξη είναι η λέξη  εισαγωγή) :  πώληση προϊόντων  στην αγορά του εξωτερικού: Κάνουμε εξαγωγή αγροτικών / βιοτεχνικών / βιομηχανικών προϊόντων. Προϊόντα που παράγονται τόσο για εγχώρια κατανάλωση (κατανάλωση στη χώρα που τα παράγει) όσο και για  εξαγωγή ( την αγορά του εξωτερικού) .
Εξαγωγές (ουσιαστικό) : το σύνολο των εμπορευμάτων που εξάγονται: Aύξηση / μείωση των εξαγωγών.
Τα  εσπεριδοειδή (ουσιαστικό) : γενική ονομασία μικρών αειθαλών δέντρων που καλλιεργούνται σε σχετικώς θερμά κλίματα κυρίως για τους χυμώδεις καρπούς τους: Πορτοκαλιές, λεμονιές, μανταρινιές, νεραντζιές και άλλα .
               
Επισημαίνω –ομαι: αναφέρω, λέω σε κάποιον κάτι με έμφαση για να το προσέξει: Tου επισήμανα πόσο ανόητη ήταν η συμπεριφορά του.
Έχουν υποστεί: έχουν πάθει
Έχουν πληγεί: έχουν πάθει καταστροφές
Ηλεκτροδότηση (ουσιαστικό): η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Καλλιέργεια (ουσιαστικό):  το σύνολο των γεωργικών εργασιών που γίνονται με σκοπό την παραγωγή φυτικών προϊόντων
Λεζάντα(ουσιαστικό): είναι το μικρό κείμενο που σχολιάζει ή περιγράφει τη φωτογραφία και βρίσκεται κάτω από αυτή.
Μακροπρόθεσμα (επίρρημα): για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Παραγωγή : η δημιουργία προϊόντων9αγαθών)
Σοδειά (ουσιαστικό) : το σύνολο της παραγωγής ενός γεωργικού προϊόντος σε μια δεδομένη χρονική περίοδο, η παραγωγή κυρίως σε ετήσια βά ση: H σοδειά του σταριού / της πατάτας. Φέτος είχαμε καλή σοδειά. Ήταν πλούσια η σοδειά. H βροχή κατέστρεψε τη σοδειά.Ποιες είναι οι βασικές πληροφορίες που φροντίζουμε να αναφέρουμε όταν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα γεγονός

·              Πού συνέβη το γεγονός.
·              Πότε συνέβη.
·              Ποιοι έχουν σχέση με αυτό.
·              Ποια ήταν η αιτία.
·              Τι ακριβώς έγινε (με χρονική σειρά).
·              Ποια είναι η σημασία και ποιες οι συνέπειες του γεγονότος.
·              Ποια είναι τα μέσα, οι τρόποι αντιμετώπισης των συνεπειών.
·              Ποια είναι τα συμπεράσματα που βγαίνουν.
                                                               ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
- Όταν μια φράση αποτελείται από λέξεις που είναι ονόματα (ουσιαστικά) λέγεται ονοματική.
π.χ.              Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες.

- Μια φράση που έχει ρήμα ονομάζεται ρηματική.
π.χ.                Καταστράφηκαν ολικά οι καλλιέργειες.
Χρησιμοποιούμε ονοματικές φράσεις σε τίτλους: κεφαλαίων,  βιβλίων,  εφημερίδων, περιοδικών,  διαφημιστικά κείμενα

· Για να μετατρέψουμε μια ονοματική φράση σε ρηματική μετατρέπουμε ένα ουσιαστικό σε ρήμα:
Ονοματική φράση                                        Ρηματική φράση
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες.        Καταστράφηκαν ολικά οι  καλλιέργειες.
                                 
 · Για να μετατρέψουμε μια ρηματική φράση σε ονοματική μετατρέπουμε ένα ρήμα σε ουσιαστικό:
 Ρηματική φράση                                          Ονοματική φράση
Προσγειώθηκε το   ελικόπτερο.                  Προσγείωση του   ελικοπτέρου.
1.    
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟΥ
Οι μετοχές χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στο λόγο ως επίθετα και τότε λέγονται επιθετικές. Ως επιθετικές χρησιμοποιούνται μόνο οι μετοχές της παθητικής φωνής, οι οποίες χρησιμεύουν συνήθως ως:
Προσδιορισμοί – προσδιορίζουν δηλαδή, όπως τα επίθετα, ένα ουσιαστικό αποδίδοντάς του κάποια ιδιότητα, χαρακτηριστικό κ.λπ.
Π.χ. Το θλιμμένο, παραπονεμένο βλέμμα του μου ράγισε την καρδιά.
Κατηγορούμενα -  δηλαδή, τα επίθετα, μπορούν να συνδέονται με το ουσιαστικό που προσδιορίζουν μέσω ενός συνδετικού ρήματος, κατά βάση του είμαι.
Π.χ.  Το σπίτι ήταν γκρεμισμένο από το σεισμό.


ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ  ΜΕΤΟΧΩΝ !
1.     Με ένα ή με 2 μ( -μένος,-μένη,-μένο  ή –μμένος, - μμένη, -μμένο)

Οι παθητικές μετοχές τελειώνουν σε –μένος, -μένη, -μένο και  σε –μμένος, - μμένη, -μμένο, όταν παράγονται από ρήματα που τελειώνουν σε –πω, -βω, -φω και –πτω.
Π.χ. τεντώνω – τεντωμένος
       μαζεύω – μαζεμένος
       νικώ – νικημένος
       γράφω – γραμμένος
       ράβω – ραμμένος
       καλύπτω - καλυμμένος2.     Με τι ι (ι,η,ει,οι,υ) ή ο(ο,ω)

Από ρήματα  β  συζυγίας με ήτα
                        Αγαπώ      αγαπημένος
           Νικώ                   νικημένος
Από ρήματα  β  συζυγίας με γιώτα
τελειώνουν σε  -ισμένος

Ακουμπώ            ακουμπισμένος
 Δυστυχώ             δυστυχισμένος

Από ρήματα  σε –ώνω με ωμέγα

 Απλώνω           απλωμένος
 Τεντώνω           τεντωμένος

Από ρήματα  σε –ίζω με γιώτα

Στολίζω               στολισμένος
 Ποτίζω      ποτισμένος

Από ρήματα  σε –είζω με έψιλον γιώτα

 Δανείζω à δανεισμένος

Από ρήματα  σε –οίζω με όμικρον  γιώτα

 Αθροίζω            αθροισμένος

Από ρήματα  σε –ύζω με ύψιλον

 Δακρύζω           δακρυσμένος

Από ρήματα  σε –ήζω με ήτα

 Πρήζω               πρησμένος

Από ρήματα  σε –αίνω με ήτα

Πετυχαίνω          πετυχημένος
ü Μαθαίνω             μαθημένος

Από ρήματα  σε –ύνω με ύψιλον

 Μολύνω               μολυσμένος
 Διευκολύνω         διευκολυμένος


 Από ρήματα  σε –εύω με ευ

Δουλεύω     δουλεμένος
 Παιδεύω                  παιδεμένος
 Βραβεύω      βραβευμένος
 Εκπαιδεύω     εκπαιδευμένος
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Από ρήματα  σε –ύνω με ήτα

 Αποθαρρύνω à  αποθαρρημένος
 Επιβαρύνω à  επιβαρημένος

Μερικά ανώμαλα ρήματα :
                                                           
Βλέπω        ιδωμένος
Λέω           ειπωμένος
 Κάνω         καμωμένος
 Τρώω        φαγωμένος