-->

27 Φεβρουαρίου 2013

25.H έννοια της μεταβλητής 1  Ένας άγνωστος αριθμός μπορεί να εκφραστεί με ένα γράμμα ή ένα σύμβολο. Συνήθως χρησιμοποιούμε το αγγλικό x.
Για παράδειγμα, η φράση «Έφαγαν όλα τα εκλεράκια! Και αυτά που έφερε η Σοφία, και τα 4 που έφερε η Φρόσω και τα 10 που έφερα εγώ!» μπορεί να γραφτεί ως x + 4 + 10.

 2  Σε κάποιους μαθηματικούς τύπους ο αριθμός που μεταβάλλεται μπορεί επίσης να συμβολιστεί με ένα γράμμα.
Το εμβαδό του τετραγώνου, π.χ., μπορεί να γραφτεί ως α · α  ή  α2,
όπου α = το μήκος της πλευράς του.

Το γράμμα που χρησιμοποιούμε στη θέση μιας τιμής
άγνωστης ή μεταβαλλόμενης λέγεται μεταβλητή.
ΑΣΚΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε ως μεταβλητή το x και βρείτε πώς μπορούν να εκφραστούν στη γλώσσα των Μαθηματικών οι παρακάτω προτάσεις:

● Το άθροισμα ενός αριθμού και του 12.   

● Ένας αριθμός ελαττωμένος κατά 4.   

● Ένας αριθμός αυξημένος κατά 24.   

● Η Μαρία ξόδεψε από το χαρτζιλίκι της 14 ευρώ.   

● Ο Νίκος πρόσθεσε τις οικονομίες του στα 75 ευρώ του αδελφού του.   

● Η Κατερίνα είχε κάποια χρήματα και η γιαγιά της της έδωσε 20 ευρώ.   

● Το τριπλάσιο ενός αριθμού.   

● Το μισό ενός αριθμού.   


● Ο Ειρηνικός Ωκεανός έχει διπλάσια έκταση από τον Ατλαντικό.   

● Ο Ινδικός είναι μικρότερος από τον Ατλαντικό κατά 30 εκατομμύρια τετραγωνικά
● χιλιόμετρα.   

ΠΗΓΕΣ: Ποδήλατο,Μαθηματικά ΣΤ' τάξης, egpaid.blogspot.com, www.slideboom.com/people/johngfer
ΕΙΚΟΝΕΣ: www.shmoop.com, www.CartoonStock.com, Μαθηματικά ΣΤ' τάξηςΔεν υπάρχουν σχόλια: