-->

06 Δεκεμβρίου 2012

ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟΥ


Μετοχές

ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟΥ


Οι μετοχές χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στο λόγο ως επίθετα και τότε λέγονται επιθετικές. Ως επιθετικές χρησιμοποιούνται μόνο οι μετοχές της παθητικής φωνής, οι οποίες χρησιμεύουν συνήθως ως:
Προσδιορισμοί – προσδιορίζουν δηλαδή, όπως τα επίθετα, ένα ουσιαστικό αποδίδοντάς του κάποια ιδιότητα, χαρακτηριστικό κ.λπ.
Π.χ. Το θλιμμένο, παραπονεμένο βλέμμα του μου ράγισε την καρδιά.
Κατηγορούμενα -  δηλαδή, τα επίθετα, μπορούν να συνδέονται με το ουσιαστικό που προσδιορίζουν μέσω ενός συνδετικού ρήματος, κατά βάση του είμαι.
Π.χ.  Το σπίτι ήταν γκρεμισμένο από το σεισμό.


ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ  ΜΕΤΟΧΩΝ !
1.     Με ένα ή με 2 μ( -μένος,-μένη,-μένο  ή –μμένος, - μμένη, -μμένο)

Οι παθητικές μετοχές τελειώνουν σε –μένος, -μένη, -μένο και  σε –μμένος, - μμένη, -μμένο, όταν παράγονται από ρήματα που τελειώνουν σε –πω, -βω, -φω και –πτω.
Π.χ. τεντώνω – τεντωμένος
       μαζεύω – μαζεμένος
       νικώ – νικημένος
       γράφω – γραμμένος
       ράβω – ραμμένος
       καλύπτω - καλυμμένος2.     Με τι ι (ι,η,ει,οι,υ) ή ο(ο,ω)

Από ρήματα  β  συζυγίας με ήτα
                        Αγαπώ      αγαπημένος
           Νικώ                   νικημένος
Από ρήματα  β  συζυγίας με γιώτα
τελειώνουν σε  -ισμένος

Ακουμπώ            ακουμπισμένος
 Δυστυχώ             δυστυχισμένος

Από ρήματα  σε –ώνω με ωμέγα

 Απλώνω           απλωμένος
 Τεντώνω           τεντωμένος

Από ρήματα  σε –ίζω με γιώτα

Στολίζω               στολισμένος
 Ποτίζω      ποτισμένος

Από ρήματα  σε –είζω με έψιλον γιώτα

 Δανείζω à δανεισμένος

Από ρήματα  σε –οίζω με όμικρον  γιώτα

 Αθροίζω            αθροισμένος

Από ρήματα  σε –ύζω με ύψιλον

 Δακρύζω           δακρυσμένος

Από ρήματα  σε –ήζω με ήτα

 Πρήζω               πρησμένος

Από ρήματα  σε –αίνω με ήτα

Πετυχαίνω          πετυχημένος
ü Μαθαίνω             μαθημένος

Από ρήματα  σε –ύνω με ύψιλον

 Μολύνω               μολυσμένος
 Διευκολύνω         διευκολυμένος


 Από ρήματα  σε –εύω με ευ

Δουλεύω     δουλεμένος
 Παιδεύω                  παιδεμένος
 Βραβεύω      βραβευμένος
 Εκπαιδεύω     εκπαιδευμένος
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Από ρήματα  σε –ύνω με ήτα

 Αποθαρρύνω à  αποθαρρημένος
 Επιβαρύνω à  επιβαρημένος

Μερικά ανώμαλα ρήματα :
                                                           
Βλέπω        ιδωμένος
Λέω           ειπωμένος
 Κάνω         καμωμένος
 Τρώω        φαγωμένος


        


Κάνε κλικ στην εικόνα και δες το βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης για τις μετοχές

Δεν υπάρχουν σχόλια: