-->

05 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ


ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ


ΚΛΙΜΑ


Το κλίμα ενός τόπου το καθορίζουν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ,δηλαδή  η θερμοκρασία, η βροχή, η υγρασία, ο άνεμος, το χιόνι, που επικρατούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στον τόπο αυτό σε συγκεκριμένη εποχή.


Το κλίμα ενός τόπου διαμορφώνεται από τους παρακάτω 

παράγοντες:

    το γεωγραφικό πλάτος

    το υψόμετρο

    την απόσταση από τη θάλασσα

     τις τοπικές συνθήκες
Κλιματικές ζώνες

Η Γη ανάλογα με το κλίμα που επικρατεί στις διάφορες περιοχές της 

χωρίζεται σε κλιματικές ζώνες. 
Οι κλιματικές ζώνες είναι:


 Τροπική ζώνη - Τροπικό κλίμα

Εύκρατη ζώνη — Εύκρατο κλίμα

  Πολική ζώνη — Πολικό κλίμα
Οι   Κλιματικές ζώνες της Γης 


Χαρακτηριστικά κλιματικών ζωνών
ΠΡΟΣΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΣΤΗ ΓΗ

Οι ηλιακές ακτίνες θερμαίνουν την επιφάνεια της Γης. Τα ποσά θερμότητας, όμως, που απορροφά ένας τόπος εξαρτώνται από τη διεύθυνση, με την οποία φθάνουν οι ακτίνες του ήλιου στην επιφάνειά του. Αν οι ακτίνες προσπίπτουν στον τόπο κάθετα, τότε η επιφάνεια της Γης απορροφά μεγάλα ποσά θερμότητας με αποτέλεσμα η θερμοκρασία του τόπου να είναι υψηλή. Αν οι ακτίνες προσπίπτουν πλάγια, τότε απορροφώνται μικρά ποσά θερμότητας με αποτέλεσμα η θερμοκρασία του τόπου να είναι χαμηλή. Άρα η θερμοκρασία ενός τόπου εξαρτάται από το ποσό της θερμότητας που απορροφά από τον Ήλιο.
Κάνε κλικ στην εικόνα να δεις μια προσομοίωση της πρόσπτωσης των ακτίνων στη Γη